Delta T vlhkomer Elcometer 309

Vlhkomer Elcometer 309 umožní rýchle a presné zistenie hodnoty relatívnej vlhkosti (Rh), tj. množstva vodných pár vo vzduchu a delty T (TΔ), tj. rozdiel medzi teplotou povrchu a teplotou rosného bodu.

Základné vlastnosti

  • Robustný dizajn pre použitie prístroja vo veľmi náročných podmienkach
  • U každej nameranej hodnoty je symbol, či hodnota vyhovuje spodnému a hornému limitu
  • Relatívna vlhkosť: užívateľ môže sám nastaviť spodný a horný limit
  • Funkcia pre pridržanie hodnoty na displeji – po stlačení tlačidla zostane na displeji nameraná hodnota
  • Osvetlenie displeja pre prácu v tmavom prostredí

Technická špecifikácia

  Popis
Teplotný rozsah -20 °C až + 80 °C
Vlhkostný rozsah 0 – 100 %RH (východzí horný limit 75%, nastaviteľný užívateľom)
Rozlíšenie 0,1°C / 0,1 %

Vlhkomer 309 je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: BS 7079-B4 a ISO 8502-4.

Fotogaléria