Viete, ako testovať celistvosť náterových systémov?

Nedokonalá protikorózna ochrana materiálu by mohla spôsobiť fatálne následky. A to obzvlášť pri aplikáciách, ktoré sú v kontakte s chemicky agresívnymi látkami.

Detekcia vád náterového systému pri aplikácii na kovový podklad môže byť prevádzaná nízkonapäťovou metódou (metóda mokrej špongie) alebo metódou vysokonapäťovou (iskrová skúška).

      

Nízkonapäťová skúška

Je ideálna pre nátery s celkovou hrúbkou suchej vrstvy do 500 µm a skúšobným napätím do 90 V. Nízkonapäťové detektory používajú vlhkosť k vedeniu elektrického prúdu cez akúkoľvek nespojitosť náteru. Testovacie zariadenie je spojené s kovovým podkladom pomocou kábla na vedenie signálu a používa sa jednosmerné napätie. Zistená nespojitosť je potom na prístroji detekovaná signálom (akustickým alebo rozsvietením kontrolky).

Medzi najpopulárnejších zástupcov týchto prístrojov patrí Elcometer 270, ktorý umožňuje nastaviť napätie 9 V, 67,5 V alebo 90 V.

      

Vysokonapäťová skúška

U vysokonapäťovej metódy je vytváraná pri nespojitosti náteru iskra, ak má táto nespojitosť menšiu dielektrickú pevnosť ako materiál náteru. Náter musí byť pred skúškou úplne vytvrdený (vysušený) podľa inštrukcií výrobcu, povrch náteru musí byť suchý a nesmie na ňom byť olej alebo nečistoty. Pri tejto metóde je veľmi dôležité dbať na správne nastavenie testovacieho napätia, príliš vysoké napätie by mohlo náterový systém poškodiť, naopak príliš nízko nastavené napätie nebude vady detekovať, aj keď budú prítomné. 

Ideálnym zástupcom vysokonapäťového testovania je Elcometer 266

      

Pozrite sa na celú ponuku našich porozimetrov alebo nám napíšte. Poradíme vám, ktorá metóda testovania je pre vás najvhodnejšia. 

Margita Brišová

Mgr. Radana Brábníková