Porozita

Pri meraní pórovitosti dochádza k detekcii mikroskopických dierok v nátery. Tieto drobné narušenia môžu mať fatálne následky - sú ideálnymi miestami pre prenikanie vody a nečistôt a sú primárnymi miestami pre vznik korózie.

Na meranie pórovitosti sa používajú detektory, ktoré pracujú buď pod vysokým alebo pod nízkym napätím.

Nízkonapäťové detektory (do 90 V) sú určené pre merania do cca 500 µm, používajú tzv. mokrú cestu a sú určené len pre detekciu tzv. "pinholov", teda pórov. Nespôsobujú poškodenie povlaku.

Vysokonapäťové prístroje (až 30 kV) sú používané pri testovaní povlakov nielen pre zistenie pórov, ale predovšetkým celkovej homogenity a hrúbky povlaku pri náročných aplikáciách na plynovodoch, nádržiach na ropu a pohonné hmoty a pod.

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková