Príprava povrchu

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková