Príprava povrchu

Margita Brišová

Mgr. Radana Brábníková