Teplota kvapalín

Pre väčšinu náterových hmôt platí, že viskozita je závislá na teplote a tlaku. Na tento parameter sa veľmi často zabúda. S rastúcou teplotou viskozita klesá, s rastúcim tlakom sa zvyšuje. Vplyv tlaku je ale väčšinu zanedbateľný, prejavuje sa až pri veľmi vysokých hodnotách. Vplyv teploty je naopak zásadný.

Správna aplikačný teplota náterovej hmoty je veľmi často dôležitým parametrom a obvykle je uvedená v technickom liste náterovej hmoty. Náterové hmoty sa nesmú skladovať pri nízkych teplotách, pretože ich vplyvom môže dochádzať vo vnútri systému k molekulárnym zmenám, ktoré majú vplyv na aplikáciu, priľnavosť a životnosť náterovej hmoty farby. Skladovanie náterových hmôt by malo byť tiež uvedené v technickom liste. Ak však nie je teplota skladovania výrobcom uvedená, musia byť náterové hmoty skladované pri teplotách nad +3°C a pod +30°C. Pred samotnou aplikáciou je dobré náterovú hmotu nielen premiešať, ale aj zmerať jej teplotu a viskozitu. Na meranie je vhodné používať dotykové teplomery so sondou, ktorú ponoríme do náterovej hmoty a zmeriame tak teplotu aj vo vnútri nádoby, nielen na hladine.

Výrobcovia náterových hmôt často odporúčanú teplotu uvádzajú v technických listoch, ale uvádza sa aj aplikačná teplota náterovej hmoty, ktorá je 15°C a to nezávisle na teplote okolia a povrchu výrobku. Pred vlastnou aplikáciou je vhodné náterovú hmotu natemperovať (napr. v priestoroch lakovní) a to obzvlášť vtedy, keď je teplota v sklade náterových hmôt nižšia ako v lakovni.