Teplota podkladu

Teplota podkladu, na ktorý je náterová hmota aplikovaná je veľmi dôležitá.

Bežne sú teploty podkladu obmedzené výrobcom na +10°C, pod ktorú nie sú schopné náterové hmoty vytvrdzovať sa a na +35°C, nad ktorú náterové hmoty po aplikácii nestihnú správne vytvrdiť, ale vysychajú.

V poslednej dobe vyvinul celý rad výrobcov náterové hmoty, ktoré je možné aplikovať dokonca aj pri teplotách nižších ako 0°C ale za predpokladu, že náterové hmoty by mali mať teplotu okolo +15°C.