Čistota

Na povrchu, na ktorý chceme aplikovať náterový systém, sa môžu vyskytovať rôzne druhy nečistôt. Od prachových častíc, hrubých nečistôt, solí až po mastnotu. Tieto látky sa môžu na povrch dostať rôznymi spôsobmi: z ovzdušia, z prostredia, v ktorom je výrobok skladovaný, z abraziva apod.

Preto je dôležité kontrolovať čistotu pred vlastnou aplikáciou náterového systému a to hlavne pre zaistenie dobrej priľnavosti systému na podkladový materiál.

Kontrola čistoty povrchu je špecifikovaná v súbore noriem ISO 8502.

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková