Výtokový pohárik Lory Elcometer 2215

Elcometer 2215 je cylindrický výtokový pohárik typu LORY LCH s rukoväťou. Má merací hrot na dne pohárika. Viskozitu kvapalín zmeria kdekoľvek a kedykoľvek.

Výtokový viskozitný pohárik sa naplní testovanou vzorkou a zmeria sa čas prietoku obsahu cez trysku výtokového pohárika do doby, kým sa objaví špička už vyššie zmieneného meracieho hrotu. Štandardne namerané hodnoty môžu byť potom prevedené na jednotky viskozitného stupňa "centistokes" (cSt). 

K pohárikom je možné vystaviť kalibračný certifikát.

Tento pohárik má rozsah 50 - 1100 cSt.

Fotogaléria