Lesk

Hodnotenie lesku sa prevádza vizuálne. Hodnotený povlak musí byť bez poškrabania a ďalších vád - napr. kráterkov, pľuzgierov, pórov a iných viditeľných vád či nerovností. Vizuálna kontrola je prevádzaná pod uhlom 60 stupňov zo vzdialenosti 3 metrov.

Lesk je hodnotený podľa ISO 2813:1994 pod uhlom 60 stupňov. Meranie je prevádzané pomocou leskomerov. Ak je meraná vzorka príliš malá, je možné použiť referenčnú vzorku a previesť vizuálne porovnanie. V súčasnej dobe existujú aj tzv. stolné leskomery pre malé súčiastky.

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková