Mriežková skúška

Mriežková skúška je metóda hodnotenia priľnavosti a krehkosti povlakov na podkladovom materiály. Hodnotí jednoliate aj viacvrstvové povlaky.

Mriežkovej skúške sa podrobne venujú dve normy - ASTM D-3359 a ČSN EN ISO 2409.

Vhodným podkladom pre prevedenie mriežkovej skúšky je tvrdý (napr. oceľ) alebo mäkký podklad (drevo alebo iné mäkké materiály). Mriežková skúška by mala byť vždy prevádzaná za optimálnych a opakovateľných podmienok na vzorkách alebo výrobkoch v dostatočnom časovom odstupe od aplikácie povlakového systému.

Pretože výsledok skúšky neudá konkrétnu číselnú hodnotu, nemôžeme ju považovať za spôsob merania priľnavosti. Na exaktné meranie priľnavosti je lepšie použiť odtrhomer.

Petra Poletová

Mgr. Radana Brábníková

Ivo Bojas