Šablóna pre mriežkovú skúšku Elcometer

Šablóna pre mriežkovú skúšku Elcometer je multifunkčná šsblóna, ktorů využijete pri hodnotení priľnavosti podľa ISO 2409. Umožňuje previesť rezy v rozostupe 1 - 3 mm podľa hrúbky povlaku.

Rozostup jednotlivých rezov šablóny záleží na hrúbke povlaku 

  • < 60 µm rozteč rezu 1 mm 
  • 60 µm – 120 µm rozteč rezu 2 mm 
  • > 120 µm rozteč rezu 3 mm

So šablónou prevediete mriežkovú skúšku rýchlo a presne. Súčasťou šablóny je pravítko na meranie trhlín v rozsahu 0,1 - 4,00 mm.

Kontrolné výrezy pre otočenie mriežkového rezu o 90° vám umožnia pohodlné meranie.

Šablónou Elcometer meriate priľnavosť v súlade s normou ISO 2409: Náterové hmoty - mriežková skúška. 

 

Fotogaléria