Termíny a prihláška

Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

13. 02.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
12
Cena
120 € / 3200 Kč

Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

15. 05.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
12
Cena
120 € / 3200 Kč

Informácie o školení Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

Vady náterov v protikoróznej ochrane

14. 02.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
12
Cena
120 € / 3200 Kč

Vady náterov v protikoróznej ochrane

16. 05.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
12
Cena
120 € / 3200 Kč

Všetky informácie o školení Vady náterov v protikoróznej ochrane

Kontrola kvality v práškovom lakovaní

06. 03.
2018
Mesto
Žilina
Kapacita
13
Cena
155 € / 4200 Kč

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v práškovom lakovaní

Vady v práškovom lakovaní

07. 03.
2018
Mesto
Žilina
Kapacita
15
Cena
155 € / 4200 Kč

Všetky informácie o školení Vady v práškovom lakovaní

Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

10. 04.
2018
Mesto
Žilina
Kapacita
15
Cena
155 € / 4200 Kč

Informácie o školení Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

Vady náterov v protikoróznej ochrane

11. 04.
2018
Mesto
Žilina
Kapacita
15
Cena
155 € / 4 200 Kč

Všetky informácie o školení Vady náterov v protikoróznej ochrane

Kontrola kvality v práškovom lakovaní

17. 04.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
12
Cena
120 € / 3200 Kč

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v práškovom lakovaní.

Vady v práškovom lakovaní

18. 04.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
12
Cena
120 € / 3200 Kč

Všetky informácie o školení Vady v práškovom lakovaní

ElcoMaster a ElcoMaster Mobile App

17. 05.
2018
Mesto
Ostrava
Kapacita
8
Cena
120 € / 3200 Kč

Všetky informácie o školení ElcoMaster a ElcoMaster Mobile App

Margita Brišová

Veronika Pidičáková

Vít Ehler

gamin@gamin.sk

Mgr. Radana Brábníková

+420 596 115 008

brabnikova@gamin.cz