Termíny a prihláška

Date Title Mesto Kapacita Cena bez DPH
15. 05. Kontrola kvality v protikoróznej ochrane Ostrava 1 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v protikoróznej ochrane

16. 05. Vady náterov v protikoróznej ochrane Ostrava 7 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Vady náterov v protikoróznej ochrane

17. 05. ElcoMaster a ElcoMaster Mobile App Ostrava 1 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení ElcoMaster a ElcoMaster Mobile App

22. 05. Kontrola kvality v práškovom lakovaní Ostrava 8 120 € / 3200 Kč Prihláška

Všetky informácie o školení Kontrola kvality v práškovom lakovaní.

Margita Brišová

Veronika Pidičáková

Mgr. Radana Brábníková

+420 596 115 008

brabnikova@gamin.cz