Viskozita

Dôležitým parametrom pri hodnotení kvality povrchových úprav je viskozita náterovej hmoty alebo jej hustota. Často sa stáva, že dochádza k nadmernému riedeniu, čím môže dôjsť k strate špecifických vlastností náterovej hmoty.

Príčinou zbytočného riedenia býva neznalosť produktu alebo nízka teplota náterovej hmoty. Nesprávne riedenie spôsobuje vady v nátere - napr. stekanie, vzhľad pomarančovej kôry, zaprášenie a pod. Zároveň však môže viesť k zbytočnému predĺženiu technologického procesu - v prípade nadmerného nariedenia sa musí na dosiahnutie nominálnej hrúbky použiť viac vrstiev. Tým však dôjde k väčšej produkcii VOC látok do ovzdušia, čo môže viesť k rýchlejšiemu zanášaniu filtrov v lakovne a prípadne aj ku komplikáciám s orgánmi ochrany ovzdušia.

Väčšina výrobcov náterových hmôt uvádza viskozitu náterových systémov pomocou výtokového pohárika. Jedná sa o jednoduchý a rýchly spôsob merania viskozity. Pohárikov je na trhu veľký výber. Môžu zodpovedať niektorej z medzinárodných alebo štátnych noriem (ISO 2431, DIN 53 211 či DIN 53 224, ASTM D1200) alebo sú používané v určitom type priemyslu a označené podľa typického užívateľa (napr. Shell či Lory). Najčastejšie sa vyrábajú z nereze, hliníka alebo plastu a sú k dispozícii v najrôznejších tvaroch. Môžu mať vymeniteľnú alebo pevnú trysku rôzneho priemeru, podľa toho, aká viskozita sa pre danú hmotu predpokladá.

Je teda veľmi dôležité si vždy dopredu presne stanoviť, podľa akej normy chceme testovať.