Vzorkovnice farieb RAL

Vzorkovnica RAL je systém farieb, pomocou ktorých sa dajú priemyselné výrobky jednoducho identifikovať, porovnávať a klasifikovať. Je dostupná vo forme katalógu alebo voľných listov.

     

Vzorkovnica RAL slúži ako systém referenčných farieb.

Vďaka nej budete mať istotu, že zvolené farby budú mať vždy rovnaký odtieň. 

Farby můžete jednoducho porovnávať a kombinovať. 

Fotogaléria

Margita Brišová

Mgr. Radana Brábníková

Ivo Bojas